Wirtualny spacer po MPOŚ Oświęcim

Zbiornik biogazu ZB-1
MPOŚ Oświęcim
Pompownia MP-4 wymienniki ciepła
MPOŚ Oświęcim
Agregat kogeneracyjny AG-2
MPOŚ Oświęcim
Komory fermentacyjne MP-2,3,4
Odsiarczarnia biogazu OD-3
Rozdzielnia biogazu PG
Budynek główny
Zagęszczacz wtórny osadu pofermentacyjnego MP-1G/H
Laboratorium
Zbiornik biogazu ZB-2
Pomieszczenie maszynowni - odsiarczarnia biogazu
Pompownia MP-6