Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Wojewódzki Szpital dla Nerowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu

Wirtualny spacer - Świecie

Szpital w Świeciu to najstarszy najdłużej działający szpital psychiatryczny w Polsce. Tylko dwa szpitale psychiatryczne posiadały wcześniejszy rodowód. Pierwszy to Szpital Jana Bożego w Warszawie, założony w 1630 roku. A drugi to szpital w Owiąskach pod Poznaniem założony w 1838 r. Obydwa te ośrodki w czasie II wojny światowej uległy zniszczeniu. W związku z tym szpital w Świeciu posiada najdłuższą historię. W 1828 r. po sekularyzacji klasztoru O.O. Bernardynów w poklasztornym budynku powstał stu łóżkowy Szpital Krajowy a w nim 20 łóżek dla chorych psychicznie. Ten mały oddział można uznać za zalążek Szpitala psychiatrycznego. W 1847 r. przystąpiono do budowy Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu. Budowa trwała 7 lat. W dniu 1.04.1855 r szpital rozpoczął swoją działalność. Początkowo liczył 200 łóżek. Później liczba ta systematycznie rosła. Na początku XX w latach 1907-1914 nastąpiła dalsza rozbudowa szpitala. Powstały 4 duże pawilony dla chorych i 2 domy dla lekarzy. Liczba chorych wynosiła 860 w tym 60 w opiece domowej. Już w latach 1910-1914 w szpitalu przebywały również dzieci. W 1920 r. Szpital został przejęty przez władze polskie. Pierwszym polskim dyrektorem został Stanisław Dekowski. Powstały wtedy liczne warsztaty rzemieślnicze, w których przeprowadzano terapię pracą. Szpital posiadał gospodarstwo rolne o obszarze 300 mórg magdeburskich. W tym czasie organizowano również kursy pielęgniarskie dla podniesienia kwalifikacji personelu. Poza tym zlikwidowano także wysokie mury okalające szpital. W 1932 r dyrektorem został dr Józef Bednarz. W przededniu wybuchu II wojny światowej pracowało w szpitalu ok. 10 lekarzy i przebywało 1600 pacjentów. Po zajęciu Świecia przez wojska niemieckie w szpitalu zaczął urzędować niemiecki administrator. Pod koniec września rozpoczęła się masowa zagłada chorych psychicznie. Pacjentów transportowano do pobliskich lasów, gdzie dokonywano rozstrzeliwań. W ten sposób zamordowano 1350 pacjentów Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu. W połowie października do jednego z transportów dołączono dr Józefa Bednarza, który nie skorzystał z możliwości ucieczki ze szpitala. Uważał iż nie godzi mu się zostawiać chorych bez opieki. W okresie okupacji na terenie zakładu psychiatrycznego utworzono Dom Starców dla Niemców z krajów nadbałtyckich. W 1980r. Szpitalowi nadano imię dr Józefa Bednarza upamiętniając tym samym heroiczną postawę tego wspaniałego lekarza zwanego pomorskim Korczakiem, który tworzył pomost pomiędzy mentalnościami. Po wojnie szpital wznowił swą działalność już w kilka tygodni po wyzwoleniu Świecia. Bardzo szybko został odbudowany. A liczba chorych systematycznie wzrastała. Na początku lat 70 tych oscylowała wokół liczby 2000. Tworzono również oddziały w oddalonych od oddalonych od Świecia miejscowościach: w Morsku, Górnej Grupie, Żurawiej Kępie. W nocy 30 października 1980 szpital przeżył ogromną tragedię, jaką był pożar budynku w Górnej Grupie. Przebywało tam od 300 do 400 pacjentów. Mimo ofiarnej pomocy zginęło 54 pacjentów a 2 następnych zmarło w szpitalu. Większą część tragicznie zmarłych pacjentów (46) zostało pochowanych w zbiorowej mogile na cmentarzu szpitalnym. W chwili obecnej szpital posiada: * nowoczesną pracownię eeg * nowoczesną pracownię rtg i usg * laboratorium * systematycznie spada średni czas hospitalizacji pacjenta (23,1 dni w roku 2004) * wzrasta jednocześnie liczba przyjęć (7077 w roku 2004) * kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje * szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie * przy szpitalu powstał Klub Wsparcia Psychicznego działający w ramach Fundacji na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego * 12 oddziałów ogólnopsychiatrycznych * 1 oddział psychiatrii dzieci i młodzieży * 1 oddział detoksykacyjny dla narkomanów * 1 oddział terapii uzależnień od alkoholu * 1 oddział rehabilitacji neurologicznej. Personel: * lekarze psychiatrzy z I st. 3 osoby * lekarze psychiatry z II st. 22 osoby * pielęgniarki 217 osób * psycholodzy 12 osób * specjaliści terapii uzależnień 8 osób * instruktorzy terapii uzależnień 2 osoby * terapeuci zajęciowi 11 osób * pracownicy socjalni 3 osoby

NEAR

Wirtualny spacer - Świecie

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Wojewódzki Szpital dla Nerowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu - Świecie

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1079&firstPan=141" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1079&firstPan=141

img
nazwa