Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Zespół kościelno-klasztorny dawnego opactwa ss. benedyktynek

Wirtualny spacer - Jarosław

Dawny zespół kościelno-klasztorny pp. benedyktynek - ufundowany został przez właścicielkę miasta Annę Ostrogską na początku XVII wieku, na wzgórzu św. Mikołaja, gdzie zlokalizowany był wczesnośredniowieczny Jarosław. Zespół obejmuje kościół, klasztor i kapelanię (gruntownie przebudowaną w poł. XX w.), otoczony jest murami i basztami. Kościół pw. św. Mikołaja bpa i Stanisława bpa został wzniesiony w latach 1614-1624. Początkowo tylko z jedną wieżą - południową, drugą bowiem dobudowano dopiero w 1635 r. wraz z północnym skrzydłem klasztoru. Przeniesiono wówczas z fasady na elewację południową świątyni kamienny portal renesansowy - jeden z najwspanialszych zabytków Jarosławia . Do końca lat 60. XVII wieku dobudowano także zakrystię i kaplicę św. Stanisława Kostki, wykonano sztukaterie na sklepieniu i polichromię, zakończono budowę zachodniego skrzydła klasztornego. Po kasacie józefińskiej kościół zamieniony został na magazyn, klasztor na koszary. Wspaniałe wyposażenie i majątek klasztorny uległy konfiskacie. W czasie I wojny światowej zespół został zniszczony, po wojnie odbudowany. W czasie II wojny światowej w klasztorze mieściło się więzienie, a teren opactwa był miejscem straceń. W 1947 roku zespół przekazany został Ministerstwu Kultury i Sztuki, później Szkole Budownictwa w Jarosławiu, firmie Igloopol, a w 1989 roku Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Od lat 90. XX wieku trwa remont kościoła i klasztoru. Do dawnego opactwa powróciły ss. Benedyktynki, erygowano Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke. Wyposażenie kościoła - ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy - zostały sprowadzone z pojezuickiego kościoła w Przemyślu.

NEAR

Wirtualny spacer - Jarosław

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Zespół kościelno-klasztorny dawnego opactwa ss. benedyktynek - Jarosław

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=136&firstPan=100" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=136&firstPan=100

img
nazwa