Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Szlak turystyczny pieszy ks. S. H. Konarskiego /niebieski/

Wirtualny spacer - Małogoszcz

Opracował Grzegorz Szymański Opis przebiegu szlaku oznaczonego kolorem niebieskim im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego. Na turystów lubiących piesze wędrówki z plecakiem oraz długie relaksujące spacery czeka w Gminie Małogoszcz szlak pieszy oznaczony kolorem niebieskim im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego. Wędrówkę rozpoczynamy na przystanku PKS w Jedlnicy a zakończymy w miejscowości Żarczyce Duże. Trasa około 21 km przybliżająca walory przyrodnicze i kulturowe ziemi małogoskiej. Wędrówka po tak malowniczym obszarze dostarczy nam widok na niezwykłą różnorodnością gatunków i siedlisk , a także krajobrazów. Gdy dołączymy do naturalnych walorów przyrodniczych spuściznę kulturową tego makroregionu, ukształtowaną przez warunki przyrodnicze i burze dziejów , otrzymamy obraz niezwykle ciekawego miejsca tak pięknej krainy położonej na obrzeżach Gór Świętokrzyskich którą na pewno warto odwiedzić. Informacje praktyczne : Dojazd z Kielc do Jedlnicy środkami komunikacji PKS , Bus kier. Małogoszcz ,Bukowa . Powrót z Żarczyc Dużych środkami komunikacji PKS , Bus kier. Małogoszcz. Noclegi Bocheniec OW. Wierna Bocheniec 55b tel. 0413855361 OW Ptarzyniec Bocheniec 55 a tel. 0413855203 Co watro zobaczyć ; Góra Czubatka fragment wychodni skalnej wapieni jurajskich o dł. 50 m w obrębie której znajdują się dwie niewielkie jaskinie w formie studni skalnych stanowiący pomnik przyrody nieożywionej ziemi małogoskiej. zabudowa drewniana postaci trzech domów z pocz. I połowy XX w. ustawiona szczytami do ulicy Małogoszcz ul. Warszawska 25. Izba Pamięci Ziemi Małogoskiej, Małogoszcz ul. Warszawska 12 znajdująca się w budynku dawnej szkoły z 1910 roku .W niej zainteresowani poznają dogłębniej dzieje i ciekawostki związane z miastem i jego okolicą . Klucze znajdują się u opiekunki zamieszkałej przy ul. Warszawskiej 25. Małogoszcz Rynek zachowanym zabytkowym układem urbanistycznym pochodzącym z okresu XV- XIX w z dużym rynkiem i wychodzącym z jego naroży uliczek , oraz częściowo małomiasteczkowa zabudowa .Na skwerze ustawione 1917 r popiersie Tadeusza Kościuszki . Kościół parafialny Małogoszczu pod wezwaniem Wniebowstąpienia Marii Panny wzniesiony w latach 1591-95. Prezbiterium posiada renesansowe wykroje okien zamkniętych łukiem pełnym , zakończone jest trój boczna ścianą . Do wyższej i szerszej nawy przylegają symetrycznie dwie kopułowe kaplice zwieńczone doświetlającymi wnętrze latarniami. Ołtarz główny i boczne późnorenesansowe . W głównym ołtarzu znajduje się Krucyfiks umieszczony na tle panoramy Jerozolimy, wytłoczonej blasze, uznawany za słynący łaskami. Warto zwrócić uwagę na cenną polichromie sklepień i ścian z przełomu XVI -XVII oraz na marmurową chrzcielnicę z 1610 r. zwieńczoną szyszakiem z łuskami. Na terenie kościelnym od płd. Strony świątyni znajduje się Plebania , murowana z przełomu XVI- XVII w . z zachowanym okienkiem renesansowym , kryta mansardowym dachem .W niej przed bitwom ,24II 1863r. kwaterował Marian Langiewicz ze swoim sztabem. Od strony płn.- wsch. znajduje się drewniana dzwonnica z XIX w. czterospadowym dachem kryta gontem. Powyżej kościoła parafialnego na wzgórzu Babinek znajduje się wzniesiony w 1595 r. kościółek pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa . Składa się z prezbiterium zamkniętego ścianą prostą , prostokątnej nawy i dobudowanej od zachodu okrągłej wieży. Wyglądem przypomina niewielkie obronne świątynie romańskie. Na cmentarzu Małogoszczu znajdują się mogiły powstańców poległych 1863r. i wydzielona kwatera cmentarza wojskowego z I wojny światowej. Osada młyńska 1827 r. w miejscowości Pierzchnica , wchodziła a skład dóbr Lasochów . Aktualnie stanowi posiadłość prywatną ,mieści się obrębie wsi Żarczyce. Żarczyce Duże miejscowość młodości ks. Stanisława Hieronima Konarskiego. Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Obelisk tablicą poświęcona pamięci Ks. St. H. Konarskiego .

NEAR

Wirtualny spacer - Małogoszcz

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Szlak turystyczny pieszy ks. S. H. Konarskiego /niebieski/ - Małogoszcz

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1437&firstPan=42" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1437&firstPan=42

img
nazwa