Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Karsznice

Wirtualny spacer - Małogoszcz

Karsznice nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa kars, karsz, oznaczającego lewy, kręcić, giąć, krzywić, co może mieć związek z usytuowaniem po lewej stronie rzeki Białej Nidy. Wieś leże w południowej części gminy Małogoszcz w sąsiedztwie sołectw Wola Testerowa i Rembieszyce. W wiekach średnich Karsznice początkowo należały do rodu rodziny Odrowąż. Pod koniec XVI wieku Karsznice przechodzą do rąk możnej rodziny Karsznickich. W 1627 roku Karsznice były w rękach Gutteterów Dobrodziejskich, zaś w latach 60-tych XVII wieku wieś przejęli Zabielscy. W 1738 roku Krasznice należą do Józefa Misiowskiego, stolnika Racławskiego, a w 1752 r. do Franciszka z Siemienic Siemińskiego, następnie przechodzą do rodu Borkowskich. W 1815 roku wieś kupują Stanisław i Maria z Chwalibogów Jeziorkowska. Kolejnym właścicielem wsi jest ich syn Józef Kalasanty Jeziorkowski, który w 1827 r. sprzedał ją siostrze Jadwidze z Jeziorkowskich Cieślińskiej. W 188 r. część Karsznic Jadwiga Cieślińska sprzedała Teodorowi Bierzyńskiemu, którą wkrótce bo w 1850 r. odkupiła. W 1852 roku kupuje Karsznice Ignacy Tiede, długoletni radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kielcach, zaś w roku 1905 część dostaje od ojca syn Feliks Jeżowski Tiede, dziedzicząc w 1908 r. całość. W 1918 roku kupuje je Leon Nowak. Przed II wojną św. Karsznice zostały rozparcelowane. Powierzhnia wsi Karsznice zajmuje 513 ha a liczba mieszkańców na koniec czerwca 2010 to 864 osoby

NEAR

Wirtualny spacer - Małogoszcz

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Karsznice - Małogoszcz

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1445&firstPan=81" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1445&firstPan=81

img
nazwa