Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Galeria Browarna

Wirtualny spacer - Łowicz

Galeria Browarna mieści się w zabytkowym budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego u zbiegu ulic Podrzecznej i Browarnej w Łowiczu. Obiekt ten , zaprojektowany ok. 1838 r. przez wybitnego eklektyka Henryka Marconiego (1792-1863) (autora m.in. Hotelu Europejskiego w W-wie), w stylu klasycznej świątyni greckiej, (porządku doryckiego typu rzymskiego). Od strony północnej znajduje się wejściowy, sześciokolumnowy portyk z zachowanym Okiem Opatrzności w tympanonie. Całość wieńczy otwarta glorietta. W narożniku działki stoi osobna dzwonnica (z l.60 XIX wieku). Ok. 1980 r. łowiccy ewangelicy, wówczas nieliczni, nie mogąc udźwignąć ciężaru utrzymania niszczejącej budowli, sprzedali ją, wraz z przylegającą działką, miastu. Ale popadający w ruinę zbór (w l.80 miały tu miejsce dwa pożary)i dla miasta okazał się zbyt dużym wyzwaniem. W roku 1990 samorząd miejski I kadencji (z burmistrzem Łukaszem Kazłowskim) zdecydował się sprzedać zabytek inwestorowi prywatnemu. Właśnie wtedy z ofertą kupna, gruntownego remontu (właściwie odbudowy) i urządzenia tu Galerii Sztuki zwrócił się do miasta pochodzący z Łowicza, artysta malarz, wychowanek i pedagog warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Biernacki (ur. 1958 r.). # Galeria Galeria Browarna powstała w 1991 r. . Jeszcze w warunkach trwającego remontu odbyło się tu kilka wydarzeń o charakterze kulturalnym (wieczory poetyckie (we współpracy z Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu), wystawy plastyki dziecięcej (z Mazowiecką Fundacją Społeczno-Kulturalną) i koncerty (m.in. Kwartet Jagielloński z Krakowa). W tym czasie rozpoczęła działalność oficyna wydawnicza Andrzeja Biernackiego - Galeria Browarna. Od roku 1993 Galeria wydawała tomy poetyckie, druki bibliofilskie, kalendarze, katalogi i albumy malarstwa. Oficjalną datą rozpoczęcia regularnej działalności Browarnej w wyremontowanym i zaadoptowanym wnętrzu, jest czerwiec 2000 roku. Inauguracją była wystawa publikacji Galerii z lat 1993-2000. Zasadnicze założenia twórcy Browarnej Andrzeja Biernackiego są realizowane w dwóch segmentach: 1. przybliżanie najwartościowszych postaci, zjawisk, działalności społecznej i twórczości lokalnej, 2. opracowanie i promocja twórczości o charakterze ogólnopolskim, bywa, że pomijanej i zapomnianej przez oficjalne instytucje kultury. W ramach tak pomyślanego programu ukazało się drukiem ponad 60 pozycji wydawniczych, ok. 40 wystaw, kilkanaście koncertów. Do najważniejszych publikacji należy zaliczyć albumy malarstwa: * Witolda Wojtkiewicza (1979-1909) wyd. 1994 * Jacka Sienickiego (1928-2000) wyd. 1994 i Jacka Sienickiego Prace na papierze wyd. 2007 * Konrada Krzyżanowskiego (1872-1922) wyd. 1998 Galeria jest wydawcą: * Pismo CDN (lata 1997-98) * Kalendarze warszawskiej Desy, * katalogi wystaw. Wystawy, mające miejsce w Browarnej to przede wszystkim wielkie, liczące kilkaset obiektów retrospektywy: * Zdzisława Pągowskiego (1909-1976) w 2000 r. * Jacka Sienickiego w 2002, 2003 i w 2007 r. * Franciszka Starowieyskiego (50-lecie pracy drukowanej rysunki, plakaty) w 2003 r. * Janusza Grabiańskiego (1928-1976) w 2004 r. * Józefa Chełmońskiego 2 wystawy jubileuszowe w 2004 r. szkicowniki, obrazy, nieznane fotografie A także pokazy fotografii Tomasza Tomaszewskiego, Jacka Foksa, Plenerów w Arkadii z malarstwem Henryka Józewskiego, Michaliny Krzyżanowskiej, Konrada Krzyżanowskiego, prac plastycznych dzieci ze szkół łowickich, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej. W ostatnim roku w Galerii miały miejsce dwie retrospektywy: * Feliksa Falka malarstwo i rysunki z lat 1960-1885 * Jacka Sienickiego prace na papierze z lat 1950-2000 * Malarstwo z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych z lat 1950-80

NEAR

Wirtualny spacer - Łowicz

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Galeria Browarna - Łowicz

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1659&firstPan=96" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1659&firstPan=96

img
nazwa