Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego

Wirtualny spacer - Starachowice

Choć gmach szkolny powstał w 1957 roku, to na początku istniała tu SP nr 5. W związku z reorganizacją systemu oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego została w latach 1998-2004 stopniowo wygaszona, zaś w jej budynku powstało w 1999 roku Gimnazjum nr 2. Gimnazja powstały w 1999 roku w wyniku reformy systemu oświaty. Trzyletnie gimnazja wydłużają o rok powszechną i obowiązkową eduka­cję ogólnokształcącą, umożliwiając kontynuowanie kształcenia w liceach ogólnokształcących lub profilowanych, ale także przysposabiając do pracy uczniów nie mogących sprostać wymaganiom, a wybierających po ich ukoń­czeniu dwuletnią szkołę zawodową. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1999/2000 było początkiem pracy nowej szkoły - Gimnazjum nr 2 w Starachowicach. Dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Tyczyńska-Kończal. Gimnazjum stopniowo przej­mowało pracownie po wygaszanej szkole podstawowej i adoptowało je do swoich potrzeb. Są one suk­cesywnie odnawiane i unowocze­śniane. W grudniu 1999 roku otwar­to siłownię. Odbywają się tam lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. W 2000 roku udostępniono uczniom nowoczesną pracownię językową, wyposażoną w sprzęt telewizyjno-komputerowy. Służy do nauki języka angielskiego i niemieckiego. W styczniu 2006 roku otwarto Centrum Multime­dialne w szkolnej bibliotece. Jest ono do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Służy do celów edukacyjnych jako dodatkowe źródło informacji. Szkoła posiada dwie pra­cownie informatyczne. W jednej z nich w 2007 roku wymieniono cały sprzęt komputerowy. W listopadzie 2007 roku oddano do użytku nowoczesne wielofunk­cyjne boisko szkolne. Służy do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

NEAR

Wirtualny spacer - Starachowice

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego - Starachowice

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1786&firstPan=122" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=1786&firstPan=122

img
nazwa