Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Bazyliki OO. Franciszkanów

Wirtualny spacer - Kraków

Franciszkanie przybyli do Krakowa w 1237 r., a więc dwadzieścia lat przed lokacją miasta na prawie niemieckim. Wkrótce rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bracia św. Franciszka, w odróżnieniu od starych zakonów mniszych (m.in. benedyktyni, cystersi) nigdy nie zakładali klasztorów w oparciu o wcześniejszą fundację, lecz z polecenia przełożonych udawali się do różnych miejsc, gdzie zgodnie ze swą zakonną Regułą zgłaszali się do miejscowego biskupa, prosząc o pozwolenie na założenie ośrodka duszpasterskiego i głoszenie Ewangelii. Po uzyskaniu takiego pozwolenia, z ofiar składanych przez wiernych i pracą własnych rąk rozpoczynali budowę kościoła i klasztoru. Podobnie miała się rzecz w Krakowie. Czas powstawania i rozbudowy kościoła przypada na burzliwy okres dwóch najazdów tatarskich (1241 i 1259), które przyniosły wiele zniszczeń i zgliszcz Polsce i miastu. Wiadomo, że w tym czasie istniała już część zabudowań klasztornych, o czym może świadczyć chociażby wytyczenie osi ulicy Brackiej (biorącej nazwę od obecności w tym miejscu Braci Franciszkanów), która kieruje się wprost do transeptu świątyni. Pierwotnie kościół miał być zbudowany na planie greckiego krzyża, do którego w latach 1260 - 70 dobudowano zakrystię. Niektórzy jednak historycy skłaniają się ku opinii, że franciszkańska świątynia w Krakowie od początku otrzymała dzisiejszy, a późniejsza rozbudowa (w pocz. XV w.) dotyczyła jedynie przedłużenia prezbiterium o odcinek wytyczony dwoma przęsłami sklepienia. Z pierwotnych zabudowań kościoła zachowało się XIII-wieczne żebrowe sklepienie zakrystii, natomiast sklepienie kościoła uległo zniszczeniu w czasie pożaru w 1462 r. Odbudowano je w nowym kształcie, wykorzystując jednak stare służki. Podobnie zrekonstruowano je po kolejnym wielkim pożarze w 1850 roku. Wraz z rozbudową kościoła i krużganków ukończone zostały wszystkie zabudowania otaczające je, m.in. kaplicę włoską, kaplicę św. Eligiusza oraz refektarz klasztorny ( zimowy). Natomiast w wirydarzu powstałym z zamknięcia krużganków usytuowano ośmiokątną kaplicę św. Klary, którą rozebrano w 1810 r. Obecny wygląd otrzymała franciszkańska bazylika po przeprowadzeniu gruntownej rekonstrukcji. Pracami konserwatorskimi przez wiele lat kierował Władysław Ekielski. Papież Benedykt XV dnia 23 lutego 1920 roku nadał kościołowi 00. Franciszkanów tytuł bazyliki mniejszej.

NEAR

Wirtualny spacer - Kraków

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Bazyliki OO. Franciszkanów - Kraków

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=186&firstPan=70" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=186&firstPan=70

img
nazwa