Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej

Wirtualny spacer - Kędzierzyn-Koźle

Najstarsza wzmianka o życiu religijnym Koźla pochodzi z roku 1239, związana z księciem Mieszkiem II Otyłym, gdzie wśród świadków dokumentów znalazł miejsce kanonik kozielski Hival. Tytuł kanonika sugeruje, iż w Koźlu jak w Opolu i Raciborzu w tym czasie znajdowała się kolegiata. Są to oczywiście przypuszczenia, gdyż ów kanonik mógł być duchownym w kaplicy grodu. Koźle od roku 1281 staje się stolicą księstwa kozielsko - bytomskiego. Prawa miejskie otrzymuje prawdopodobnie w roku 1291 na prawie śremskim, które bazuje na prawie magdeburskim. Z nadaniem tego prawa związane było również powołanie parafii, prawdopodobnie przy istniejącym już kościele czy też kolegiacie pod wez. św. Zygmunta. Parafia jak i księstwo należało do Diecezji Wrocławskiej, sięgającej od Brandenburgii do Cieszyna. Biskup wrocławski Jan za zgodą księcia bytomsko - kozielskiego Kazimierza przyznał w roku 1293 plebani w Koźlu dziesięcinę z kilku wsi. Wezwanie św. Zygmunta należy do bardzo rzadkich i jest związane z silnymi wpływami czeskimi na Górnym Śląsku. O tym, iż wpływy czeskie były silne w Koźlu świadczy również fakt, że w XIV wieku ufundowano komandorię zakonu szpitalników św. Jana - Zakon Rycerski Joannici - związana z klasztorem w Grobnikach. O tym, iż parafia jak i kościół znalazły się pod ich patronatem świadczy fakt, że przeor Mikolasz Godaw w roku 1414 dokonał zapisu na rzecz pewnej kaplicy i ołtarza w kościele św. Zygmunta. Koźle było ostatnią miejscowością w której zakon Joannitów założył swoją siedzibę a patronat kościoła parafialnego otrzymali przed 1403 rokiem. W związku z wielką popularnością zakonu św. Franciszka, zakonnicy - minoryci przybyli do Koźla przed rokiem 1285. Książęta oleśniccy, bracia biskupa wrocławskiego Konrada ufundowali klasztor Minorytów w roku 1423 roku. W latach 1743-1744 w związku z przebudową fortyfikacji miasta wyburzono wśród wielu budynków również klasztor i kościół franciszkański wybudowany zaledwie 13 lat wcześniej. Obecny klasztor i kościół został wybudowany w latach od 1749 do 1753. Koźla nie oszczędzały rożnego rodzaju kataklizmy i nieszczęścia. Pożary, które nawiedzały mia-sto strawiły kościół, prawdopodobnie drewniany, przed rokiem 1414 a także pomiędzy rokiem 1417-1454. Około 1460 roku podjęto budowę nowego murowanego kościoła a sklepienia ufundował starosta Jan Bielik z Kornicy w 1489 roku. Gród a potem miasto i kościół na przestrzeni dziejów przechodziły trudne chwile. Niszczone na przełomie X i XI wieku wojnami czesko - polskimi, później pożarami i wojnami - jak trzydziestoletnią czy prusko - austriacką. Szczególnie w roku 1745 gdy miasto zostało strasznie zniszczone, ucierpiał poważnie i kościół. W roku 1801 huragan zniszczył kościół zrywając dach. Dewastacja pogłębiona została w czasie wojny napoleońskiej, w roku 1807 gdy miasto było oblężone przez sześć miesięcy. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku parafia Koźle obejmowała następujące miejscowości: Koźle, Kłodnica, Kobylice, Rogi, Reńska Wieś, Większyce. Pierwsze zmiany nastąpiły w czasie międzywojennym - 1.X.1928 roku wyodrębniono par. Reńska Wieś, zaś Kłodnica stała się parafią w 1940 roku. Obecnie nasza parafia swym terytorium obejmuje miejscowość Koźle - Stare Miasto, Kobylice - miejscowość granicząca z parafią od południa z kościołem filialnym pw św. Magdaleny oraz Biadaczów - mieszczące się pomiędzy Kobylicami a Landzmierzem z kościołem filialnym pw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Koźle jest również siedzibą dekanatu do którego należą następujące parafie: Cisek, Koźle, Koźle Rogi, Łężce, Mechnica, Pokrzywnica, Reńska Wieś, Stradunia i Większyce.

NEAR

Wirtualny spacer - Kędzierzyn-Koźle

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej - Kędzierzyn-Koźle

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=2072&firstPan=214" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=2072&firstPan=214

img
nazwa