Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Szkoła Podstawowa w Młynnem im Bohaterów Krwawej Wigilii

Wirtualny spacer - Limanowa

Krótka historia szkoły w Młynnem LATA 1890-1918 Starania o utworzenie szkoły w Młynnem podjął dziedzic Marian Niewiadomski. Na ten cel ofiarował budynek wraz z otaczającym go terenem. Po uzyskaniu zgody przeprowadzono remontu budynku, w którym znacznie pomogła darowizna samego cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa, w wysokości 100 złotych reńskich. Szkoła filialna w Młynnem została otwarta w sierpniu 1890. Tzw. nauka codzienna obejmowała dzieci od 6 do 12 lat. Od roku 1894 pojawiła się też nauka uzupełniająca dla młodzieży od 13 do 15 roku życia. Nauczycielką była pani Marcelina Dąbrowska, a katechezę prowadzili księża dochodzący z Łososiny Górnej. Dbanie o stan budynku, otoczenie, warunki pracy uczniów i nauczycieli należało głównie do Rady Szkolnej tzw. Miejscowej reprezentującej gminy Młynne, Makowicę oraz obszary dworskie. Rok szkolny w Młynnem rozpoczynał się zawsze uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Łososinie Górnej, a kończył tzw. popisem będącym prezentacją osiągnięć uczniów. W roku 1894 kronika szkoły odnotowała po raz ostatni obecność na popisie Kazimierza Żuławskiego. Żegnając się wraz z synami z rodzinną miejscowością, którą po sprzedaży majątku musiał opuścić, wygłosił do uczniów przemówienie. Jak podaje kronika ...w pięknej i rzewnej mowie zachęcał dzieci, aby miłowały Ziemię rodzinną , a rodziców aby korzystali z dobrodziejstw szkoły. I WOJNA ŚWIATOWA W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Pomimo to nauka rozpoczęła się normalnie. Niestety, przesuwanie się frontu związane z operacją limanowsko- łapanowską spowodowało, że budynek szkolny stała się miejscem stacjonowania wojska najpierw austro-węgierskiego, a potem rosyjskiego. Zamieniony na szpital polowy i magazyn uległ dewastacji. Dzięki wysiłkowi środowiska po przejściu frontu wznowiono pracę, której owocem było uzyskanie w 1916 r. wysokiej oceny wizytatora i starosty. W następnym roku powołano pierwszego kierownik szkoły. Został nim Henryk Schlenker. OKRES DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO 1918-1939 W wolnej Polsce szkoła została poddana nadzorowi ministerstwa oświaty, które wprowadziło powszechnie obowiązujące programy. Na polecenie Rady Powiatowej powstała klasa na Makowicy. W 1922 r. grono nauczycielskie uchwaliło dla Szkoły Powszechnej 2-klasowej w Młynnem nadanie imienia Jerzego Żuławskiego. Okres międzywojenny to czas dużej aktywności szkoły, która skupiała wokół siebie całe środowisko. Organizowane były liczne uroczystości patriotyczne, obchody rocznic, m.in.: koronacji Bolesława Chrobrego, wybuchu Powstania Styczniowego, śmierci Słowackiego. Szczególnie czciło się kolejne rocznice odzyskania niepodległości i postać marszałka Piłsudskiego. Do pracy przy sypaniu jego kopca w Krakowie wyruszyła specjalna delegacja uczniów z Młynnego. Rodziły się lokalne tradycje Święto sadzenia drzewek, wystawianie jasełek. Powstała Spółdzielnia Uczniowska, Koło Popierania Budowy Publicznych Szkół, a później Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Nauczyciele we współpracy z kolegami z sąsiednich placówek utworzyli Kółko Pedagogiczne jako forum wymiany doświadczeń i zorganizowali cieszącą się dużym powodzeniem Zimową Szkołę Rolniczą, w której wykładowcami byli fachowcy ze znanej w Polsce i za granicą Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. W 1933 roku liczba uczniów w szkole osiągnęła 205. Tuż przed wybuchem II wojny światowej nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Po odejściu Stanisława Królika, funkcję tę objął Stanisław Konstanty. Wobec zagrożenia ojczyzny środowisko włączyło się w zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Kraju. LATA OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W czasie wojny w Młynnem działała partyzantka Armii Krajowej. Znajdowała się tutaj placówka Młyn, która obejmowała również wieś Pasierbiec. Przy placówce zorganizowano drużynę pod dowództwem plutonowego Józefa Golonki. Ludność Młynnego poddana była represjom. Wielu rolników siedziało w więzieniach za nie oddanie kontyngentu. Kilka osób zginęło lub zaginęło. Szkoła funkcjonował nadal, ale raczej na pokaz, pod niemieckim nadzorem, wydając niemieckie świadectwa. Brakowało podstawowych przyborów , przede wszystkim zeszytów. Podręczniki zastępowało pismo Ster. Niemcy wprowadzili programy ograniczające zakres nauczania dla polskich dzieci. Aby zniechęcić nauczycieli do pracy ograniczono im pensje. Dzieci niechętnie chodziły do szkoły. W 1940 roku władze niemieckie kazały usunąć ze szkoły ucznia pochodzenia żydowskiego. 19 stycznia 1945 r o godzinie 11.45 wkroczyło do Młynnego wojsko sowieckie. Szkoła ucierpiała uderzona pociskiem zaś ludność cywilna od wyzwolicieli , którzy kradli co popadło. Powszechna była jednak radość z zakończenia wojny. OKRES POWOJENNY Po przejściu frontu inspektor limanowski pan Stanisław Ceglarz rozpoczął energiczne działania, by odbudować w powiecie sieć szkolną. Dyrektor szkoły w Młynnem dokonał gruntownego remontu budynku dodatkowo zniszczonego przez kwaterujący w nim trzy dni sztab sowiecki. W roku 1948/9 placówka stała się szkołą siedmioklasową. Dwa lata później roku zlikwidowano oddział na Makowicy. Szkoła włączyła się w akcję likwidacji analfabetyzmu prowadząc kurs nauki czytania i pisania dla dorosłych. W latach 1951-57 następowały szybkie zmiany na stanowisku kierownika szkoły. Wraz z nowym systemem politycznym pojawiły się nowe programy, oparte na zasadach socjalistycznego kształcenia. W 1955 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty usunięto ze szkół religię. Rodzice zaprotestowali nie posyłając dzieci do szkoły. Kary nakładane przez władze doprowadziły do zakończenia bojkotu. BUDOWA NOWEJ SZKOŁY W 1957 r nowym dyrektorem został pan Aleksander Papuziński, który podjął energiczne działania w celu wybudowania nowej szkoły. W styczniu 1957 r. powołał Komitet Budowy Szkoły. Jego przewodniczącym został Jan Grys. Po zgromadzeniu funduszy i materiałów w szybkim tempie rozpoczęto budowę. W NOWEJ SZKOLE Uroczystego otwarcia nowego budynku dokonano w 1962 r. Dzięki staraniom dyrektora, mimo przeszkód ze strony władz, proboszcz z Łososiny Górnej ks. Jan Żurek dokonał poświęcenia szkoły.Po przeniesieniu się do nowego budynku wzrosła liczba nauczycieli. Długoletnimi pracownikami szkoły byli: Stefania Papuzińska, która w latach 1965-1989 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły, Józefa Toporkiewicz, Zofia Pałka, Maria Niezabitowska, Maria Zelek, Maria Glondys, Czesław Bugajski , a w późniejszym okresie Sefania Giza, Barbara Król, Genowefa Szewczyk, Danuta Grabiasz oraz Józef Matras. Praca z dziećmi i młodzieżą w nowym budynku stwarzała też nowe możliwości. Prowadzono zajęcia w kółku artystycznym, strzeleckim i zespole chóralnym. Aktywnie działało harcerstwo, Samorząd Uczniowski, PCK i Spółdzielnia Uczniowska. Odbywały się liczne wycieczki. Działała świetlica i stołówka szkolna. Szkoła w Młynnem, która wówczas miała jedne z najlepszych warunków lokalowych w powiecie, organizowała konferencje z udziałem dyrektorów i nauczycieli z całego województwa. Dla środowiska, było to pewnego rodzaju centrum kulturowe. Tutaj odbywały się zebrania i uroczystości. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i Komitetem Rodzicielskim organizowano m.in. Dzień Nauczyciela, Dzień Matki. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich prowadziły w budynku szkolnym kursy gotowania i szycia. W okresie wakacyjnym gościły tutaj kolonie. Od 1964 roku budynek był wynajmowany przez Zakład Kopalni Siarki Tarnobrzeg. Zakład ten, w zamian za użytkowanie, dobudował piętro nad budynkiem, zastępczą salę gimnastyczną. W budynku szkoły podstawowej w latach 1960-1985 mieściła się też 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która z czasem została przemianowana na 3-letnią zasadniczą Szkołę Rolniczą o profilu Wiejskie gospodarstwo domowe. Dyrektorem szkoły była p. Stefania Papuzińska, a długoletnimi nauczycielami etatowymi p. Andrzej Niezabitowski i p. Genowefa Szewczyk, p. Sądel i p. I. Szewczyk. Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele szkoły podstawowej. Do roku 1991 w budynku szkolnym działało również przedszkole. W roku 1989 Dyrektorem Szkoły została Elżbieta Jurgielewicz, która funkcję tę pełniła do roku 2002. Reforma szkolnictwa wprowadzająca gimnazja spowodowała, że szkoła w Młynnem stała się szkołą sześcioklasową. Od roku 2002 Dyrektorem Szkoły był Stanisław Franczyk, który tę funkcję sprawował przez kolejne pięć lat. W roku 2007 na jeden rok obowiązki Dyrektora Szkoły objęła Wiesława Kawula, która w Szkole w Młynnem uczy matematyki W roku 2008 Dyrektorem Szkoły została Bożena Golonka, która funkcję tę pełni do chwili obecnej.

NEAR

Wirtualny spacer - Limanowa

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Szkoła Podstawowa w Młynnem im Bohaterów Krwawej Wigilii - Limanowa

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=2609&firstPan=55" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=2609&firstPan=55

img
nazwa