Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Fortyfikacje Miejskie

Wirtualny spacer - Lwówek Śląski

Fortyfikacje ależą do najciekawszych tego typu na Dolnym Śląsku. Tworzą wyjątkowo bogate założenie o dwóch obwodach obronnych. Zachowały się stosunkowo dobrze i dają przegląd urządzeń warownych z różnych okresów ich rozwoju. Starszy, wewnętrzny pierścień obwarowań zachował mury z niewielkimi szczerbami, jeśli nie liczyć znacznych wyburzeń odcinka północno-wschodniego. Z trzech poprzednio istniejących, zachowały się tylko dwa długie odcinki, obejmujące zachodni i północno-wschodni bok, starego miasta, a przy nich kilka baszt łupinowych i jedna duża basteja. Najefektowniejsze fragmenty zabytkowe stanowią nieźle zachowane odcinki murów przy więzach bramnych. Poszczerbione z dwu stron dobiegające do wysokich masywów wież, tworzą, wraz z towarzyszącą linii murów aleją, malowniczą oprawę pejzażu staromiejskiego, ożywionego ceglastymi dachami budynków. Turyści nazywają Lwówek Śląski polskim Carcassone. Historia obwarowań lwóweckich nie da się zamknąć ścisłymi datami, nie odnotowały ich bowiem źródła pisane. Tylko pośrednie wzmianki pozwalają odtworzyć główne i z przybliżeniem datowane etapy rozwojowe. Z badań wynika, ze miasto miało już mury obronne pod koniec XIII wieku. W ciągu XIV i na początku XV wieku fortyfikacje Lwówka stanowić już musiały poważna zaporę, skoro dwukrotnie (1427 i 1432) husyci zaniechali oblegania miasta. Baszty łupinowe muru wewnętrznego, rozstawione średnio co 50 m, były budowane jako stanowiska dla kuszników. Najważniejszym wzmocnieniem średniowiecznego zespołu był wprowadzony na początku XV w., drugi zewnętrzny pierścień murów, dostosowany do broni palnej. Zachowaną (częściowo) największą basteję zaprojektował w połowie XVI wieku włoski architekt Hieronim Archonatti Starszy z Mediolanu. Jego syn - Hieronim Młodszy -urodzony w Lwówku (1533 r.), był jednym z najwybitniejszych poetów śląskiego Odrodzenia, piszącym po łacinie. Podkreślał swoje pochodzenie, przybierając przydomek Leorini. W XVII wieku stare, kamienne mury, pozbawione już znaczenia militarnego, zaczęły popadać w ruinę. Planowane wyburzenie części murów, łącznie z Wieża Bramy Złotoryjskiej, przeprowadzono pod koniec XIX wieku, pragnąc polepszyć komunikację śródmieścia z dzielnicami wyrosłymi poza murami. W roku 1935 doceniono zabytkowy charakter murów i poddano je solidnym zabiegom konserwatorskim, a znaczny odcinek pierścienia wewnętrznego przy Więzy Bramy Lubańskiej, zrekonstruowano, niestety zupełnie dowolnie, bez próby ustalenia stanu pierwotnego. Następnym zabiegom konserwatorskim fortyfikacje poddano w latach 1960-tych. Uzupełniono wówczas wykruszone ubytki i spoiny. Później zagospodarowano cztery baszty łupinowe.

NEAR

Wirtualny spacer - Lwówek Śląski

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Fortyfikacje Miejskie - Lwówek Śląski

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=393&firstPan=175" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=393&firstPan=175

img
nazwa