Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Kościół Parafialny pw. Św. Małgorzaty w Raciborowicach

Wirtualny spacer - Michałowice

Kościół parafialny z XV w. pod wezwaniem św. Małgorzaty, który wybudował wielki polski kronikarz ks. Jan Długosz. Jest on murowany z cegły z użyciem kamienia i zalicza się go do stylu zwanego nadwiślańskim gotykiem. Budowę rozpoczął w 1460 r. ks. Paweł z Zatora, a zakończył ks. Jan Długosz w 1476 r. Charakterystyczne dla stylu długoszowskiego było użycie cegieł-zendrówek, układających się na ścianach kościoła w czarne romby. Użyto też detalu kamieniarskiego. W środku możemy się dopatrzyć herbów Jana Długosza (głowa wołu) oraz krakowskiej kapituły katedralnej (trzy złote korony).W kruchcie nad drzwiami jest wmurowana płaskorzeźbiona tablica erekcyjna z patronką kościoła św. Małgorzatą, inskrypcją i herbami. Kamienny napis w tłumaczeniu z łaciny mówi: 'W roku 1476 na chwałę Boga i świętych Małgorzaty i Marii zostałem budowany przez Jana Długosza'. Krucyfiks umieszczony w barokowym ołtarzu głównym pochodzi z ok. 1440 r., a został tu zakupiony z Domu Misjonarzy na Wawelu przed 180 laty. W prawym bocznym ołtarzu znajduje się obraz św. Małgorzaty z 1696 r., zaś w lewym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Śnieżnej z 1626 r. Ołtarz boczny przy wejściu na chór wykonany został w 1849 r. w barokowej stylizacji i jest pamiątką ocalenia parafian od szalejącej wówczas w okolicach Krakowa zarazy. W kościele, w 2. połowie XX wieku została odsłonięta przez M. Makarewicza nieznana wcześniej polichromia, którą można datować na początek XVII wieku. Cykl przedstawia sceny pasyjne i kończy się zachowaną szczątkowo sceną Sądu Ostatecznego. Kościelna dzwonnica stoi nieco poniżej świątyni na murowanej podstawie. Część przyziemna pochodzi z 1476 roku, a nad nią wznosi się konstrukcja drewniana, której izbica i hełm zostały przemienione w 2. połowie XIX wieku. Na dzwonnicy wiszą trzy dzwony: duży z 1518 r., mały z 1550 r. i średni z 1758r. z napisem 'Ten dzwon Polak uczynił'. Dzwony zwą się Małgorzata, Stanisław i Florian.

NEAR

Wirtualny spacer - Michałowice

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Kościół Parafialny pw. Św. Małgorzaty w Raciborowicach - Michałowice

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=3971&firstPan=42" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=3971&firstPan=42

img
nazwa