Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała – Etap I

Wirtualny spacer - Nowa Wieś

Budynek stacji odwadniania i higienizacji osadu Etap I: W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale została podpisana umowa na wykonanie robót pn. 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu'. Wykonawcą zadania była firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Prezes inż. Peter Frank. Ze strony Gminy Skała: Pan Burmistrz Tadeusz Durłak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Katarzyńskiej. Przy podpisaniu umowy byli obecni: Pan Tadeusz Boroń, Sekretarz Gminy, a zarazem Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Pani Dorota Buczek, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji, Pan Ryszard Rogowski, Kierownik Referatu Komunalnego oraz Pani Ewelina Gumula, inspektor w Referacie Komunalnym. Budynek techniczny wybudowany w ramach ETAPU I 'BUDOWA STACJI ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU ZAKUP I INSTALACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADÓW' - to budynek parterowy, niepodpiwniczony typu halowego. Dach pokryty dachówką ceramiczną na łatach, ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych. Roboty budowlane w ramach etapu I zostały wykonane w okresie od 10.10.2014 r. do 30.06.2015 r. Koszt I etapu zadania wyniósł 1 086 501,28 zł brutto.

NEAR

Wirtualny spacer - Nowa Wieś

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała – Etap I - Nowa Wieś

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4017&firstPan=6" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4017&firstPan=6

img
nazwa