Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała – Etap II

Wirtualny spacer - Nowa Wieś

Drugi etap zadania: Pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków Podpisanie umowy - 11 sierpnia 2015 r. Przedmiot zamówienia - 'Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś gmina Skała – etap II'. Umowa została podpisana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przez Pana Burmistrza Tadeusza Durłaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Katarzyńskiej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 'OTECH' Sp. z o. o. z Gorlic, które przy podpisaniu umowy reprezentował Pan Prezes mgr inż. Józef Wojtas. Etap II - pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków: - Modernizacja budynku techniczno – socjalnego – przebudowa stacji krat i stacji dmuchaw, przebudowa pomieszczeń w części socjalnej, przebudowa instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania i elektrycznych: zasilania, sterowania i sygnalizacji, ogólny remont budynku w zakresie odnowienia elewacji, tynków wewnętrznych, wymiany drzwi. - modernizacja piaskownika z separatorem piasku, - modernizacja reaktorów biologicznych, - modernizacja osadników wtórnych (w tym: instalacja usuwania kożucha z osadników) koryta pomiarowego i komory stabilizacji, - instalacja antywłamaniowa, instalacja monitoringu, inwentaryzacja geodezyjna, - rozruch, - przeszkolenie pracowników obsługi. Etap II - obiekty nowoprojektowane: - zakup stacji dawkowania PIX i węgla organicznego - żelbetowa taca z montażem w niej dwóch niezależnych instalacji: dawkowania PIX – zbiornik o objętości 1m3 z instalacją dawkującą oraz dawkowania węgla organicznego - zbiornik o objętości 1m3 z instalacją dawkującą, - budowa stacji zlewczej, kontenerowej - wymiary kontenera 2,0x1,0m, wysokość 2,17m, - zbiornik ścieków dowożonych - żelbetowy (prefabrykowany), kołowy o średnicy wewnętrznej 5m i całkowitej wysokości wewnętrznej 4,5m, podziemny jednokomorowy, - pochylnia. Realizacja etapu II: od dn. 11.08.2015 r. do 30.11.2015 r. To kontynuacja prac modernizacyjnych mających na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG97. Koszt II etapu zadania wynosi 3 246 717,62 zł brutto. Dodatkowo w ramach realizacji II etapu zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni dróg i chodników na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Skała. Wartość robót w tym zakresie wyniosła 214 930,30 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny and Berny S.C.

NEAR

Wirtualny spacer - Nowa Wieś

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała – Etap II - Nowa Wieś

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4019&firstPan=16" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4019&firstPan=16

img
nazwa