Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Studziwodach jest Muzeum Małej Ojczyzny, które powstało w 1986 roku z inicjatywy Doroteusza Fionika, historyka i regionalisty. Wówczas w drewnianym domu Kondratiuków z 1925 r. urządzono ekspozycję etnograficzną. W 2000 roku powołano do życia Stowarzyszenie pod tą samą nazwą, które działa na rzecz zachowania i kultywowania tradycji historycznych, kulturowych, językowych mniejszości białoruskiej na Podlasiu. Pierwsza wzmianka o Studziwodach pochodzi z 1514 r., kiedy król Zygmunt I potwierdził wójtowi bielskiemu Iwanowi Siehieniewiczowi prawo władania miejscowością. Do drugiej połowy XX wieku Studziwody były niewielką wsią, zamieszkałą w znacznej mierze przez prawosławnych Białorusinów. Wyróżniało ich nie tylko pochodzenie etniczne i wyznanie, ale także język, zwyczaje czy architektura. Muzealny, studziwodzki dom Kondratiuków wybudowano w 1925 roku w konstrukcji zrębowej. W środku możemy obejrzeć typową izbę kuchenną z piecem, łóżkiem i zdobionymi ławami. Ważne w wystroju izby są ikony ozdobione haftowanymi ręcznikami. Izbę kuchenną od kolejnych pomieszczeń oddziela sień. W innym pomieszczeniu możemy obejrzeć oryginalne stroje z typowymi podlaskimi haftami oraz przykłady tradycyjnych wyrobów tkackich. W domu stoją dwa warsztaty tkackie, aktualnie użytkowane. W zagrodzie wiejskiej znajduje się także spichlerz Panasiuków z 1935 r. Oprócz domu wiejskiego Kondratiuków, na terenie muzeum możemy odwiedzić też dom rodziny Antychowiczów. Zbudowany w 1820 r., ten charakterystyczny przykład drewnianego budownictwa mieszczańskiego, przeniesiony został w 2003 r. z ulicy Poniatowskiego w Bielsku Podlaskim. Dom posiada oryginalny układ i wystrój wnętrz oraz ekspozycją archeologiczną z zabytkami, pochodzącymi z XVI-XIX w. W części domu znajduje się Biblioteka im. o. Grzegorza Sosny, historyka i bibliografa, autora licznych książek. Możemy także obejrzeć galerię prac wybitnych twórców ludowych z Podlasia i Polesia: Anatola Krawczuka, Mikołaja Tarasiuka i Iwana Suprunczyka. Na terenie Muzeum znajdują się drewniane rzeźby, które są efektem cyklicznych plenerów białoruskich rzeźbiarzy. Tematyka rzeźb jest związana z miejscową tradycją ludową i historyczną. Muzeum organizuje również warsztaty etnograficzno-muzyczne, wiosenne Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji 'Tam po majowuj rosi', Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne 'Oleń po boru chodit' międzynarodowy 'Prolog. Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego', konferencje i seminaria o tematyce historycznej i etnograficznej. Przy Muzeum działa Studio Folkloru Tradycyjnego 'Żemerwa'. Dbając o kultywowanie tradycji na Podlasiu i Polesiu, członkowie studia odwiedzają ludowych muzyków i śpiewaków, rejestrując ginące pieśni i muzykę instrumentalną. W czasie warsztatów, koncertów i prezentacji przekazują je innym. Muzeum dokumentuje też dzieje ludności żydowskiej z Bielska Podlaskiego. Prowadzi także ożywioną działalność wydawniczą.

NEAR

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Bielsk Podlaski

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4097&firstPan=49" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4097&firstPan=49

img
nazwa