Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Historia kościoła Matki Bożej z Góry Karmel sięga XVII w. W 1633 roku o. Elizeusz Niewiński, karmelita trzewiczkowy, pochodzący z Bielska, zakupił – za pieniądze ze spadku po rodzicach – dom z ogródkiem, w którym urządził pierwszą siedzibę zakonną. Rok później biskup łucki Bogusław Boksa-Radoszewski wydał zgodę na założenie tutaj domu zakonnego. W 1638 roku marszałek nadworny króla Władysława IV Wazy, a jednocześnie starosta bielski - Adam Kazanowski herbu Grzymała, dokonał fundacji klasztoru karmelitów i w 1641 r. wybudował dla nich drewniany kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel. W czasie wielkiego pożaru miasta w 1779 r. drewniany klasztor i kościół spłonął. Na zakończenie odbudowy budynków zakonnych, która miała miejsce w latach 1779-1794, dobudowano dwie wieże kościelne. Wielką pomoc okazali wówczas Izabela Branicka z Poniatowskich, a także Aleksander Bogusz, regent ziemi bielskiej, który w 1790 r. otworzył w mieście alumnat dla młodzieży szlacheckiej ziemi bielskiej. Przed kościołem stoi dzwon ofiarowany przez Aleksandra Bogusza. W 1796 r. zaborcy pruscy ograniczyli liczbę zakonników, a w 1803 r. dokonali całkowitej kasacji klasztoru. Zakonników przeniesiono do konwentu w Wąsoszu, w budynkach klasztornych umieszczono więzienie. Z kolei rząd carski – w ramach zaplanowanej akcji likwidacji klasztorów katolickich – w 1851 r. usunął ostatnich Karmelitów i zamknął kościół. 11 kwietnia 1864 r. Michał hr. Murawjow, zwany 'Wieszatielem', generał-gubernator litewski, podjął decyzję o przebudowie kościoła pokarmelickiego na cerkiew prawosławną pw. Świętej Trójcy. Wieże kościelne przebudowano w stylu bizantyjskim. Beneficjum oddano duchowieństwu prawosławnemu, zaś w klasztorze urządzono carskie więzienie, gdzie torturowano i mordowano polskich powstańców. W czasie I wojny światowej Niemcy urządzili w kościele magazyn zbożowy. W dwa lata po odzyskaniu niepodległości, 11 listopada 1920 r., świątynia została zwrócona katolikom. Od tego czasu aż do 1964 r. służyła jako kościół szkolny. Odbudową świątyni w latach 1923-1931 kierował ks. Ludwik Olszewski, ówczesny rektor kościoła. W dniu 15 lipca 1943 r. został on bestialsko zamordowany przez Niemców w Lesie Pilickim. W 1964 r. kościół pokarmelicki stał się filią duszpasterską parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Samodzielna parafia została powołana w dniu 11 lutego 1976 r. dekretem ks. biskupa Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej. Obok kościoła znajduje się zespół budynków pokarmelickich, które władze carskie zamieniły na więzienie. Do 1929 r. w budynkach poklasztornych mieścił się areszt powiatowy, a następnie były one wykorzystywane do celów kościelnych (siedziba organizacji katolickich, szkoły zawodowej dla dziewcząt). W okresie powojennym (1945-1957) zostały one bezprawnie zajęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, a od 1957 r. przez Urząd Pocztowy i Bielski Dom Kultury. Po 11 latach procesów sądowych, w 1992 r. ponownie wróciły na własność parafii. Początkowo były dzierżawione bezpłatnie przez Państwową Szkołę Muzyczną (do końca 2010 r.). Od 29 grudnia 2010 r. mieszczą się tutaj Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Parafialne Przedszkole 'Karmelki'. Instytut Pamięci Narodowej ustalił, że śledztwa, jakie przechodzili więźniowie PUBP w Bielsku Podlaskim w okresie powojennym, były szczególnie ciężkie. Wielu więźniów zostało zamęczonych w ich trakcie. Świadkowie wspominają o rozstrzeliwaniu więźniów bez wyroku. Zwłoki zamęczonych i rozstrzelanych topiono w studni znajdującej się na dziedzińcu klasztornym lub też tam je palono i grzebano. W późniejszych latach podczas robót ziemnych odnajdowano na dziedzińcu klasztoru ludzkie kości. Oryginalną torturą bielskiego UB było umieszczenie w murowanym piecu chlebowym, który znajdował się w areszcie. Było to podobne do umieszczania w karcerze, tylko bardziej okrutne – wepchnięty do pieca więzień nie miał możliwości zrobienia jakiegokolwiek ruchu, a na głowę kapała mu cały czas woda.

NEAR

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel - Bielsk Podlaski

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4098&firstPan=7" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4098&firstPan=7

img
nazwa