Notice: Undefined variable: idT in /functions/all.php on line 85

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Zgodnie z Latopisem Halicko-Wołyńskiego przed rokiem 1288 r. książę wołyński Włodzimierz Wasylkowicz wyposażył odbudowaną w Bielsku cerkiew 'w księgi i ikony'. Była to pierwsza drukowana wzmianka o bielskiej cerkwi Bogurodzicy zwanej też zamkową. Kolejna wzmianka o cerkwi o tej nazwie pochodzi z II połowy XV w. Cerkiew wzbogaciła się wówczas o nowe nadania za sprawą księcia kobryńskiego Michała Semenowicza i jego żony księżnej Wassy, która też w 1484 r. została pochowana w krypcie pod ikonostasem tej cerkwi. W 1504 r. protopop Charłampij wyjednał u Aleksandra Jagiellończyka przywilej na przeniesienie cerkwi na inne, godne miejsce. Ostatecznie cerkiew przeniesiono na obecne miejsce, czyli dawną ul. Staromiejską, dopiero w 1562 r. Wcześniej, bo w 1507 r. królowa i wielka księżna Helena, wdowa po Aleksandrze Jagiellończyku przekazała do cerkwi – uchodzącą za cudowną - ikonę Bogurodzicy Hodogetrii. Po 1596 r. cerkiew stała się świątynią unicką. Jej opis z 1637 r. wspomina o kilku ikonach w tym Bogurodzicy Hodogetrii. W czasie epidemii i wojen 1709-11 najcenniejsza część wyposażenia cerkwi była ewakuowana przez o. Piotra Kosowicza do Gdańska, skąd po wielu perturbacjach powróciła. W 1727 r. cerkiew określano jako 'podeszłą' wiekiem, ale o imponujących rozmiarach, szczególną uwagę zwracał otaczający jej bryłę krużganek. Ok. 1740 r. ówczesny proboszcz o. Bazyli Mieleszkowicz przebudował świątynię, zgodnie z obowiązującymi wówczas kanonami budownictwa sakralnego. W cerkwi urządzono trzyrzędowy ikonostas, z którego do dziś przetrwała konstrukcja pierwszego rzędu wraz z ozdobami snycerskimi, rajskie wrota oraz kilka ikon. Zachowały się również dwa boczne ołtarze. W 1790 r. w bocznym przedsionku urządzono ołtarz św. Anny. W 1839 r. po likwidacji unii brzeskiej gdy proboszczem był o. Antoni Giżewski, parafia powróciła do Cerkwi Prawosławnej. W latach 1869-75 cerkiew gruntownie odremontowano. Pojawiła się nowa szalówka i zdobienia snycerskie. W lipcu 1944 r. pocisk artyleryjski zniszczył część ołtarzową. Poważnie uszkodzony został ikonostas. Wcześniej jednak o. Łukasz Plutowicz wraz ze starostą cerkiewnym Danielem Łukaszukiem i nauczycielką Ludmiłą Jermakowicz zabezpieczyli ikonę Hodegetrii. Kapitalny remont świątyni przeprowadzono w 1968 r. Zmieniono wówczas podwaliny, ustawiono nową więźbę dachową oraz wymieniono barokową sygnaturę na cebulastą kopułę. W 1971 r. gruntownej konserwacji poddano ikonę Hodegetrii. W latach 1998 -2008 proboszczem parafii był biskup bielski Grzegorz (Charkiewicz). Z jego inicjatywy dokonano przeniesienia ikony Hodogetrii z prezbiterium do nawy głównej, ustanowiono specjalne święto ku czci ikony (pierwsza niedziela czerwca). W latach 2000/09 dokonano gruntownego remontu cerkwi i dzwonnicy.

NEAR

Wirtualny spacer - Bielsk Podlaski

Umieść bezpłatnie wirtualny spacer na swojej stronie www

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski

Jeżeli chcesz umieścić wirtualny spacer po tym obiekcie na swojej stronie internetowej - wystarczy, że skopiujesz poniższy tekst z ramki i wkleisz go do kodu html wybranej podstrony w Twoim serwisie.

<iframe id="vtourObj" style="width:100%;height:100%" src="http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4103&firstPan=9" ></iframe>

Umiesczenie wirtualnego spaceru jest całkowicie bezpłatne.
Jednocześnie firma VTOUR wyraża zgodę na bezpłatną publikację wirtualnych spacerów na stronach internetowych poprzez powyższy kod html

Aby dostosować rozmiar umieszczanego wirtualnego spaceru zmień parametry width i height w powyższym kodzie np na wartości w pikselach, przykładowo width:600px;height:400px" - co spowoduje zmiane wielkości okna do rozmiaru 600x400 pikseli

Możesz również utworzyć link graficzny lub tekstowy do prezentacji pełnoekranowej wirtualnego spaceru - wystarczy, że podlinkujesz go pod poniższy link:

http://static.vtour.pl/VTincluder/include.php?objectID=4103&firstPan=9

img
nazwa